Verlof tijdens ziekte

Bouwt een zieke medewerker ook verlof op tijdens zijn ziekte periode? En hoe zit dat als hij verlof wil nemen terwijl hij nog ziek is? Gaat dat van zijn vakantieuren af?

Uren opbouwen tijdens ziekte

Zieke werknemers bouwen, net als niet-zieke werknemers verlof op. Hiervoor gelden dezelfde afspraken als met zijn werkende collega's. Het is voor een zieke werknemer vaak net zo belangrijk om tijd te nemen voor vakantie als voor iemand die gewoon zijn werk kan doen.

Voor het verlopen van verlofuren gelden ook dezelfde regels. Het opgebouwde verlof bestaat uit een wettelijk deel en een bovenwettelijk deel. De wettelijke uren van een zieke werknemer vervallen, net als bij niet-zieke werknemers, 6 maanden na het jaar van opbouw. Dit geldt echter alleen als de werknemer niet té ziek is om verlof op te nemen.

Verlof opnemen tijdens ziekte

Als werkgever moet je je medewerkers de kans geven om vakantie op te nemen. Ook als het om een zieke medewerker gaat. Een zieke werknemer kan verlof aanvragen bij de werkgever en dus ook tijdens zijn ziekteperiode de opgebouwde vakantiedagen gebruiken. Alleen als de voorgenomen vakantie het herstel van de zieke werknemer zou belemmeren, mag een werkgever weigeren om akkoord te gaan met de verlofaanvraag van de zieke werknemer.

Ziektedagen verrekenen met vakantiedagen

Soms is in een contract of CAO vastgelegd dat een ziekmelding verrekend wordt met het aantal vakantieuren van de medewerker. Dit is toegestaan zolang dit geen invloed heeft de wettelijke uren van de medewerker. Deze uren moeten altijd beschikbaar zijn voor verlof.

Ziek melden tijdens vakantie

Als een medewerker tijdens zijn vakantie ziek wordt, kan hij zich ziek melden bij zijn werkgever. Hij kan op dat moment namelijk niet zijn verlof gebruiken waar het voor bedoeld is. De dagen dat hij ziek is mag hij dus als ziektedagen doorgeven, ook tijdens zijn vakantie.

In de VerlofApp kun je eenvoudig bijhouden wie wanneer verlof heeft. Ook als iemand zich ziekmeldt kun je dit verwerken in zijn verlofregistratie. Zo heb je altijd overzicht van de vrije dagen van je medewerkers!

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor onze nieuwsbrief: