Wanneer verlopen vakantiedagen?

Vakantiedagen zijn niet onbeperkt houdbaar en zullen na verloop van tijd vervallen. Wanneer ze vervallen hangt af van welk soort vakantiedagen het zijn.

Twee soorten vakantiedagen

Wettelijk ontvangt een werknemer per jaar 4 keer het aantal uur dat hij/zij werkt. Als de werknemer dus 40 uur per week werkt, dan heeft zij recht op 160 (4 x 40) vakantieuren per jaar, oftewel 20 dagen. Dit worden ook wel de wettelijke vakantiedagen genoemd.

Een werkgever kan meer vakantiedagen geven. Deze extra dagen worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Wanneer verlopen deze dagen?

Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen die in 2015 worden opgebouwd, vervallen op 1 juli 2016.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn langer houdbaar. Deze vervallen pas 5 jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De bovenwettelijke dagen die in 2015 zijn opgebouwd, vervallen op 1 januari 2021.

Andere verlooptermijnen

Als werkgever kun je afwijken van de vervaltermijn van zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen. In de CAO kan bijvoorbeeld staan dat de wettelijke dagen langer houdbaar zijn. Je kunt met medewerkers ook afspreken dat er een andere vervaltermijn geldt. Dit moet dan wel worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst van de medewerker.

In welke volgorde moeten de uren worden gebruikt?

De uren die als eerste moeten worden opgenomen zijn de uren die als eerste gaan verlopen. De vervaltermijnen van de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen lopen door elkaar heen en daarom is het erg complex om dit zelf bij te houden. De wettelijke vakantieuren uit 2015 verlopen bijvoorbeeld eerder dan de bovenwettelijke uren opgebouwd in 2013. De VerlofApp doet dit allemaal automatisch en zorgt daarom voor een simpelere verlofadministratie.

Wanneer verlopen vakantiedagen

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor onze nieuwsbrief: