Uitbetalen van vakantiedagen

Soms heeft een werknemer vakanturen over aan het eind van het jaar. Wellicht is het te druk geweest om ze op te nemen of de werknemer heeft geen behoefte aan vakantie gehad. Moet je deze uren als werkgever dan uitbetalen? En hoeveel uur mag je uitbetalen als werkgever?

Wettelijke en bovenwettelijke uren

In Nederland geldt als regel dat wettelijke uren gebruikt moeten worden voor verlof of vakantie. Deze uren zijn dus niet bedoeld om op te sparen of uit te betalen. Als een medewerker aan het eind van het jaar nog wettelijke uren overheeft verlopen deze na een half jaar in het nieuwe jaar.

Voor bovenwettelijke uren kunnen andere regels gelden. De afspraken hierover zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst met de werknemer of in de CAO waar de organisatie onder valt. Hierin kan ook staan dat meegenomen vakantieuren uitbetaald kunnen worden. Alleen in dat geval heeft een medewerker dus recht om om uitbetaling van de vakantiedagen te vragen. In alle andere gevallen zullen ook de bovenwettelijke uren na verloop van tijd vervallen.

Medewerker uit dienst

Als een medewerker uit dienst treedt gelden er andere regels. Dan is het wel toegestaan om resterend verlof uit te betalen aan de werknemer, inclusief wettelijke dagen.

Welke uren worden eerst opgenomen?

Het is dus belangrijk om vakantieuren in de juiste volgorde op te nemen. Uren die als eerste verlopen moeten bij een verlofaanvraag als eerste gebruikt worden. Je kan niet eerst de bovenwettelijke uren opmaken en wettelijke uren meenemen naar het nieuwe jaar. Ook meegenomen verlof uit eerdere jaren moet in volgorde van verloopdatum opgenomen worden.

De VerlofApp helpt bedrijven om deze uren overzichtelijk bij te houden. Iedere verlofaanvraag van een medewerker wordt in de juiste volgorde verwerkt. Zo blijft het voor werkgever en werknemer overzichtelijk!

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor onze nieuwsbrief: