Zwangerschapsverlof berekenen

Zwangere werkneemsters hebben recht op ten minste 16 weken verlof. Dit verlof bestaat uit 2 delen; 6 weken zwangerschapsverlof voor de bevalling en 10 weken bevallingsverlof na de bevalling.

Zwangerschapsverlof berekenen

Zwangerschapsverlof begint minimaal 4 weken en maximaal 6 weken voor de uitgerekende datum van de bevalling. Het verlof duurt echter altijd tot en met de dag van de bevalling. Dit kan dus meer zijn dan 6 weken in het geval dat de bevalling na de uitgerekende datum plaatsvindt. Ook in dat geval blijft het verlof na de bevalling 10 weken duren.

Als de werkneemster eerder bevalt dan de uitgerekende datum, dan wordt het resterende deel van het zwangerschapsverlof bij het bevallingsverlof opgeteld.

Verlof voor partners

Na de bevalling heeft de werkende partner van de werkneemster recht op 2 dagen betaald kraamverlof, ook wel vaderschapsverlof genoemd. Daarnaast kan deze werknemer ook nog 3 dagen ouderschapsverlof opnemen.

In 2016 wil het kabinet wil het betaald partnerverlof uitbreiden van 2 naar 5 dagen. Dit staat in de begroting 2016 van het ministerie van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer dit plan van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Zwangerschapsverlof gespreid opnemen

Sinds 1 januari 2015 kan een werkneemster de laatste periode van het bevallingsverlof ook gespreid opnemen. Zij kan dus al gedeeltelijk aan het werk gaan tijdens de verlofperiode. Dit kan vanaf 6 weken na de datum van bevalling. Het deel van het verlof dat dan nog over is kan zij, in overleg met de werkgever, uitspreiden over een periode van maximaal 30 weken.

Vakantiedagen opbouwen tijdens zwangerschapsverlof

Tijdens het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof loopt de opbouw van vakantiedagen gewoon door. Hiervoor gelden dezelfde afspraken als tijdens de periode dat de werkneemster aan het werk is. In de VerlofApp kun je eenvoudig zwangerschapsverlof bijhouden en de opbouw van vakantiedagen in één keer goed regelen.

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor onze nieuwsbrief: