Verlofregelaar

Op 31 oktober 2016 heeft minister Asscher (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) verlofregelaar.nl aangekondigd. Op deze website kunnen zowel werkgevers als werknemers eenvoudig achterhalen wanneer zij recht hebben op (extra) verlof en hoe dit verlof is opgebouwd.

Informatie over veel verlofsoorten

De verlofsoorten die door de verlofregelaar worden behandeld zijn zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof voor partners, ouderschapsverlof, kortdurend zorgverlof, langdurend zorgverlof, calamiteitenverlof en adoptie- of pleegzorgverlof.

Niet (helemaal) bekend met de inhoudelijke aspecten van de verlofsoorten? Dan verdient het aanbeveling om eens een kijkje te nemen. Wist je bijvoorbeeld dat een deel van zwangerschapsverlof flexibel opgenomen kan worden en dat dit alleen kan worden geweigerd wanneer hierdoor de organisatie ernstig in de problemen komt? Of dat het ophalen van een ziek kind op school valt onder calamiteitenverlof, wat neerkomt op betaald verlof? 

Kortom, zeker interessant om eens een kijkje te nemen op verlofregelaar.nl!

Zelf verlof online bijhouden?

Alle verschillende soorten verlof kunnen in de VerlofApp geregistreerd worden, zodat de organisatie altijd volledig inzicht heeft in de toegekende verlofuren.

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor onze nieuwsbrief: