Vakantiedagen: hoe zit het precies?

Vakantiedagen hoe zit het precies

De huidige wet stelt dat werkgevers zieke werknemers moeten stimuleren om op vakantie te gaan. Het spreekt dan ook voor zich dat zieke werknemers vakantiedagen mogen opnemen, waarbij geldt dat zij niet hoeven te re-integreren en voor de gehele arbeidsduur vakantie opnemen.

Stimuleren

Als werkgever doe je er goed aan om schriftelijk vast te leggen dat je je zieke werknemer hebt gestimuleerd om vakantiedagen op te nemen. Wijs daarbij ook op de vervaltermijnen van de vrije dagen. Zo kun je altijd aantonen dat je volgens de wet hebt gehandeld en voorkom je gezeur achteraf.

Vervaltermijnen

Over vervaltermijnen gesproken. Het is slim om werknemers te wijzen op vervaltermijnen, zeker als ze een groot overschot aan vakantiedagen hebben. De regels rondom vervaltermijnen zijn sinds 1 januari 2012 als volgt:

  1. Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het jaar waarin ze zijn toegekend. Vakantiedagen van 2017 vervallen dus op 1 juli 2018. Een werkgever kan met een werknemer afspreken dat deze termijn wordt verlengd, maar de termijn mag niet worden verkort of afgekocht.
  2. Bovenwettelijke vakantiedagen betreft verlof waar je als werknemer recht op hebt, op basis van een individuele arbeidsovereenkomst of cao. Deze vakantiedagen vervallen vijf jaar na het jaar waarin ze zijn toegekend. Deze termijn mag wel in onderling overleg worden verlengd of verkort en ook worden afgekocht.
  3. Als een werknemer niet in staat was om vakantiedagen op te nemen, geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.
  4. En om aan te sluiten bij de ziektegevallen: ook hier geldt een vervaltermijn. Als een werknemer zo ziek is dat hij niet is staat om op vakantie te gaan, is de vervaltermijn vijf jaar.

Beleid en administratie

Hoe leid je een vakantieplanning in goede banen? Allereerst is het een goed idee om er duidelijk beleid op te ontwikkelen en vast te leggen. Als je dit als werkgever wil doen, moet je wel toestemming hebben van een eventuele ondernemingsraad. Daarnaast is het natuurlijk goed om alles goed vast te leggen in een duidelijke administratie voor vakantiedagen. Onze oplossing: VerlofApp.

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor onze nieuwsbrief: