Vakantie toekennen: zo doe je het goed

Vakantie toekennen zo doe je het goed

Om met het begin te beginnen: de werknemer bepaalt of, wanneer en hoe lang hij vakantie opneemt. Uiteraard gaat dat meestal in overleg. Een werkgever kan een aanvraag weigeren als er een zwaarwegende reden in het spel is. Bijvoorbeeld als het belang van het bedrijf of de organisatie groot is, in ieder geval groter dan de persoonlijke wensen. Dat kan als er veel collega's ziek of al op vakantie zijn, of als er juist een grote opdracht is binnengehaald waardoor mensen lastig gemist kunnen worden.

Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch: het is van belang om alle verzoeken zo eerlijk en gelijk mogelijk te behandelen, zonder dat je als werkgever groepen of afzonderlijke werknemers voortrekt. Of achterstelt. In dat kader is het goed om op te passen voor discriminatie. Veel 'vaststaande' vrije dagen zijn christelijke feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen. Maar als een feestdag voor een ander geloof niet op een erkende feestdag valt, mag je als werkgever een werknemer niet weigeren die feestdag te vieren. Overigens is hierover in veel cao's een regeling opgenomen.

De werkgever kan voor de goede orde wel een aantal zaken met werknemers afspreken en afwijken van de hoofdregel. Een werkgever kan een werknemer verplichten in een bepaalde periode vakantie op te nemen. Of andersom, dat vakantie in een drukke periode juist niet mogelijk is. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden over niet gelijktijdig op vakantie gaan met een directe collega. Of dat werknemers met schoolgaande kinderen in bepaalde gevallen voorrang hebben.

Vaak een punt van onduidelijkheid: hoe lang zijn niet opgenomen vrije dagen nog 'houdbaar'. Wettelijk bepaald is dat vakantiedagen tot zes maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn toegekend, nog opgenomen kunnen worden. Dus: vrije dagen van 2017 kunnen tot 30 juni 2018 worden opgenomen. Ook hier kun je weer van afwijken en met werknemers afspreken de termijn te verlengen. Wat niet mag is de termijn verkorten of de dagen afkopen.

In onze volgende blog vertellen we graag meer over de regels rondom vakantiedagen.

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor onze nieuwsbrief: