Nederland is een parttime-land

Nederland is een parttime land

De economie trekt aan en dat zien we terug in de cijfers van het aantal werkende mensen. Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat van de 12,8 miljoen Nederlanders tussen 15 en 75 jaar, 65,8 procent in 2016 betaald werk had. Dat doen we veel in deeltijd: driekwart van de vrouwen en één kwart van de mannen werkt parttime. De mannen werken gemiddeld 36 uur per week tegenover 26 uur voor de vrouwen. De netto arbeidsparticipatie, oftewel het percentage mensen dat werkt, is hoog. Alleen Zweden, Duitsland en Estland scoren hoger. Als we de arbeidsparticipatie omzetten in totaal gewerkte vte's (voltijdsequivalenten), dan scoort Nederland juist laag. Van de Europese landen scoren alleen Spanje, Kroatië, Italië en Griekenland nog lager. Conclusie: veel Nederlanders hebben werk en dat doen we vooral in deeltijd.

Soms willen we meer

Velen van ons hebben zelf voor een deeltijdbaan gekozen, maar dat deeltijd werken is niet voor iedereen ideaal. Of in ieder geval geven maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders aan wel meer te willen werken, of sowieso te willen werken als ze niet werken. Dit noemen we het onbenut arbeidspotentieel, een soort reserve. Maar liefst 732.000 vte bedraagt dit onbenut arbeidspotentieel.

Hou het overzicht!

Deeltijd dus, al is het soms tegen wil en dank. Dat betekent ook veel collega's die bepaalde dagen wel en andere dagen juist weer niet aanwezig zijn. Nog ingewikkelder wordt het als deze collega's de ene week bijvoorbeeld twee en de andere week drie dagen werken. En uiteraard nemen ze ook nog af en toe een vakantiedag op. Rest de vraag hoe je de aan- en afwezigheid van parttimers en hun vrije dagen inzichtelijk en overzichtelijk houdt. Ons antwoord: de Verlofapp.

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor onze nieuwsbrief: