Calamiteitenverlof: als de nood het hoogst is

Calamiteitenverlof als de nood het hoogst is

Als je vrij moet nemen om een acuut priv├ęprobleem op te lossen, dan is het calamiteitenverlof (ook wel kort verzuimverlof genoemd) de oplossing. Voorwaarde is wel dat het om een zeer bijzondere of onvoorziene omstandigheden moet gaan.

Drie gevallen

De overheid onderscheidt drie algemene gevallen waarbij een werknemer recht heeft op calamiteitenverlof:

  1. als u door een situatie van overmacht meteen vrij moet nemen
  2. als u een maatschappelijke verplichting alleen kan vervullen als u vrij neemt
  3. als u door bijzondere persoonlijke omstandigheden vrij moet nemen.

Gelukkig zijn er voorbeelden

Gelukkig zijn er vele voorbeelden om de algemene regels toe te lichten. Denk aan:

  • uw kind op school is plotseling ziek geworden en moet opgehaald worden
  • uw partner moet bevallen
  • thuis is de waterleiding gesprongen en u moet direct een loodgieter regelen en op hem wachten
  • het overlijden van een direct familielid
  • u moet naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd. Of u moet iemand uit uw naaste omgeving naar de dokter begeleiden.

Hoe lang?

Uitgangspunt is de ernst van de calamiteit. Voor een gesprongen waterleiding is bijvoorbeeld een middag voldoende, maar voor het overlijden van een familielid is dat uiteraard niet genoeg. De duur van het verlof moet in ieder geval redelijk zijn. Een werkgever moet het calamiteitenverlof zo snel als mogelijk melden bij de werkgever en aangeven hoe lang het verlof naar verwachting gaat duren. Een werkgever mag het verlofverzoek niet weigeren; hij of zij mag achteraf wel vragen om aan te tonen dat het verlof noodzakelijk was. Het salaris loopt tijdens het verlof gewoon door.

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor onze nieuwsbrief: